6 - 9 June 2024 En

СКОПСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Адреса:
Максим Горки 5,
1000 Скопје
Северна Македонија

Телефон:
+389 2 31 31 090

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

Оливер Белопета, програмски директор
sjf@skopjejazzfest.com.mk

Костадин Шурбановски, директор
sjf2@skopjejazzfest.com.mk